Jaaroverzicht 2018 - 2019

25 feb
Voorjaarsvakantie

4 mrt
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

5 mrt
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

09:00 uur

5 mrt
Lesvrije dag

5 mrt
Mentor-ouder-leerlinggesprekken

6 mrt
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

6 mrt
Oefenmiddag presentaties PWS 5h

16:00

6 mrt
Presentaties PWS 5h

19:30

6 mrt
Uiterste datum inleveren definitieve sectorkeuze 2 mavo

7 mrt
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

8 mrt
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

8 mrt
Bezoek Museum 40-45 3m gs

11 mrt
Tweede tijdvak TW 2 (incl. herkansingen)

15:45

11 mrt
Rekenexamens 4 mavo en 5 havo

4 mavo: 1e t/m 3e uur (0.14) 5 havo: 8e t/m 10e uur (med, 0.14, lc)

11 mrt
Volleybaltoernooi 3 havo

12.45-15.35 uur

12 mrt
Volleybaltoernooi lj. 1

12.45-15.35 uur

12 mrt
Uiterste inleverdatum vakkenpakket 3 mavo

13 mrt
Excursie Lille 3/4m en 4/5h met Frans

13 mrt
Volleybaltoernooi lj. 2

12.45-15.35 uur

15 mrt
Derde tijdvak TW1 en TW2

15:45

18 mrt
Schoolfotograaf examenleerlingen

19 mrt
LLR/directie Scala

15:45

20 mrt
OR/directie Scala

19:30

20 mrt
Diploma-uitreiking Anglia 15.45 uur

21 mrt
Tweedaagse excursie Brugge/Ieper 3 havo

21 mrt
Kangoeroewedstrijd wiskunde

22 mrt
Toetsweek 3 (alleen examenklassen)

22 mrt
Tweedaagse excursie Brugge/Ieper 3 havo

25 mrt
Toetsweek 3 (alleen examenklassen)

25 mrt
Leerlingen kunnen deze week geen flexuren maken

i.v.m. toetsweek voor examenleerlingen

26 mrt
Toetsweek 3 (alleen examenklassen)

27 mrt
Toetsweek 3 (alleen examenklassen)

28 mrt
Toetsweek 3 (alleen examenklassen)

29 mrt
Toetsweek 3 (alleen examenklassen)