Informatie-/mentoravond 2 havo - 25 september 2018

Het schooljaar is weer in volle gang en de vakantie lijkt alweer een tijdje achter ons. Graag stellen wij u in de gelegenheid om kennis te maken met de mentor en de afdelingsleider.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor de mentoravond op dinsdag 25 september a.s. De avond start om 19.30 uur, de koffie/thee staat om 19.15 uur klaar.

Ondergetekende heet u welkom in de Agora en neemt enkele algemene zaken met u door. Het tweede gedeelte van de avond is de kennismaking met de mentor van uw kind.
In verband met de organisatie van deze avond verzoeken wij u vriendelijk uiterlijk vrijdag 21 september a.s. door te geven of u aanwezig bent. U kunt zich nog aanmelden via 0181-616722.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uurInloop met koffie en thee
19.30 uurStart van de avond in de Agora. Aansluitend informatie en kennismaking
door de mentor per klas


We hopen op een gezellige en voor u informatieve avond.

A.J. van Dijk
Afdelingsleider 1 t/m 3 havo