Informatie-/mentoravond 2 mavo - 25 september 2018

Het schooljaar is weer in volle gang en de vakantie lijkt alweer een tijdje achter ons. Graag stellen wij u in de gelegenheid om kennis te maken met de mentor en de afdelingsleider. Wij nodigen u daarom van harte uit voor de mentoravond op dinsdag 25 september a.s. De avond start om 19.30 uur, de koffie/thee staat om 19.15 uur klaar.

Ondergetekende heet u welkom in het Theaterplein en neemt enkele algemene zaken met u door. Het tweede gedeelte van de avond is de kennismaking met de mentor van uw kind.
In verband met de organisatie van deze avond verzoeken wij u vriendelijk uiterlijk vrijdag 21 september a.s. door te geven of u aanwezig bent. U kunt zich nog aanmelden via 0181-616722.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Start van de avond in de Theaterplein
20.15 uur Informatie door de mentor per klas
Ca. 21.15 uur Einde van de avond

Wij adviseren u te parkeren op de parkeerplaats achter de school, naast De Dome (Villeriuslaan).

We hopen op een gezellige en voor u informatieve avond.

Mw. T. Kuller
Afdelingsleider mavo