Informatie-/mentoravond leerjaar 1 - 17 september 2018

Uw zoon of dochter zit nu enige dagen bij ons op school. Graag stellen wij u in de gelegenheid om kennis te maken met de mentor en de afdelingsleider. Wij nodigen u daarom van harte uit voor de mentor/ouderavond op maandag 17 september a.s. De avond start om 19.30 uur; de koffie/thee staat om 19.15 uur klaar.

Tijdens deze avond wordt u welkom geheten door de rector, mevrouw G.M. Reijnhout-van den Berg. Zij zal u o.a. informeren over het werk van de ouderraad. Ook het zorgteam is vertegenwoordigd. Tijdens de kennismaking zullen enige beelden van de eerste schooldagen van de brugklassers te zien zijn.

In verband met de organisatie van deze avond verzoeken wij u vriendelijk uiterlijk vrijdag 14 september a.s. door te geven of u aanwezig bent. U kunt zich nog aanmelden via 0181-616722.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Start van de avond in de Agora
20.15 uur Informatie door de mentor per klas
21.15 uur Einde van de avond

Wij hopen op een gezellige en informatieve avond.

A.J. van Dijk, afdelingsleider 1 t/m 3 havo
Mw. T. Kuller, afdelingsleider mavo