Boeken

In de mediatheek kun je boeken vinden voor alle schoolvakken. Leesboeken voor Nederlands, Engels en Duits. We hebben geen lesboeken, maar wel atlassen en woordenboeken. Deze kun je in de mediatheek raadplegen en worden niet uitgeleend. De overige boeken mag je – net als in de bibliotheek – drie weken lenen. Je mag je boek eventueel twee keer verlengen. Breng je je boeken te laat terug, dan kost dat € 0,05 per schooldag. In welke klas je zit, bepaalt hoeveel boeken je mag lenen:

Lj. 1 en 2 en 3h2 boeken
Examenklassen5 boeken
Overige leerjaren3 boeken

                           
Bij beschadiging of verlies wordt de nieuwwaarde van het materiaal in rekening gebracht.

Nieuwe titels
De titels van de nieuwe boeken kun je terugvinden op de webcatalogus: http://scalarietvelden.auralibrary.nl/auraic.aspx onder de knop aanwinsten.