Melden absentie tijdens toetsweek

Wanneer uw zoon/dochter tijdens de toetsweek ziek is, dient u hem/haar af te melden
tussen 08.00 en 08.30 uur via tel.nr. 0181-616722.

Houdt u de volgende gegevens bij de hand:
- Klas van uw zoon/dochter;
- Welke toets(en) uw zoon/dochter mist;
- Naam van de docent van wie uw zoon/dochter les heeft in het betreffende vak.

Er moet tijdens de toetsweek elke dag gebeld worden of uw zoon/dochter wel/niet aanwezig kan zijn bij de toetsen tot hij/zij beter gemeld is.