Festivaldag Let's Go Wild!

Festivaldag Let's Go Wild! Op vrijdag 21 juni a.s. organiseren leerlingen en docenten van 10.00 tot ca. 15.00 uur de festivaldag Let's Go Wild!

 

 

 

De Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar
Scala Rietvelden komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.
De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.
Op vrijdag 21 juni a.s. houden we op Scala Rietvelden een sponsorloop (om het schoolgebouw) voor het goede doel 'De Bij' (en andere insecten). Met het geld dat we ophalen realiseren we een bloementuin en een insectenhotel. Het overige geld gaat naar Stichting De Grauwe Kiekendief.

10.00 uur   Start sponsorloop, geopend door wethouder Groenvoorziening van Nissewaard
10.00 uur   start leerjaar 1
10.30 uur   start leerjaar 2
11.00 uur   start leerlingen bsm/lo2 en andere leerjaren

Ook het festival start om 10.00 uur!
Er zijn veel leuke dingen te doen, o.a.: rodeostier, voetbaltoernooi, er is een barbershop en er zijn lekkere hapjes en drankjes. Ook zijn er drie fluisterboottochten voor € 5,- p.p.

 

 

Ga terug