Scala Challenge Programma

Scala Challenge Programma In mavo en havo de modules Bèta Challenge en Media & Design. Vakken van de toekomst!

 

 

Vakken van de toekomst

Het Scala Challenge Programma in drie minuten:

 

Op de mavo en havo krijg je in het eerste en tweede jaar het zogenaamde Scala Challenge Programma. Dat bestaat uit twee modules die elk gedurende een half jaar worden aangeboden. Het gaat om de modules Bèta Challenge en Media & Design en je werkt dan aan projecten op het gebied van technologie en design. De keuze komt veelal tot stand in samenwerking met een bedrijf of instelling.

In de bovenbouw mavo kun je aansluitend kiezen voor het nieuwe examenvak Technologie en Toepassing (T&T) en in de bovenbouw havo en vwo voor het examenvak Onderzoek en Ontwerpen (O&O).
Bij deze vakken bedenk je oplossingen voor echte problemen in opdracht van bedrijven of instellingen. Daarbij leggen we veel nadruk op samenwerken, netwerken, presenteren, creativiteit en media- en ICT-vaardigheden.

Zet jezelf op voorsprong!

 

Ga terug