Schoolexamens 4 mavo en 5 havo

Schoolexamens 4 mavo en 5 havo Update 26 maart 2020, 17.00 uur

 

 

Op maandag 24 maart jl. heeft de Minister van Onderwijs bekend gemaakt dat de CE’s en de CSPE’s dit schooljaar niet door zullen gaan vanwege de coronacrisis. Hoewel dit natuurlijk een heftig besluit is waarvan de impact omvangrijk is, ontstaat hierdoor wel meer duidelijkheid in een zeer onzekere periode. Het geeft scholen de ruimte om in een rustiger tempo en met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM de schoolexamens af te ronden. En zo krijgen jullie de kans een diploma te halen en zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs.

Dit betekent voor de examenleerlingen van Scholengroep Penta:

 • De schoolexamens die schriftelijk en groepsgewijs (nog) moeten worden afgenomen in het schoolgebouw, zullen na de meivakantie worden afgenomen. Hiervoor zal een nieuw rooster worden gemaakt.
  De meivakantie loopt van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei 2020.
   
 • In overleg met de vakgroepen zal worden bekeken welke toetsen er op een andere manier kunnen worden afgenomen.
   
 • Gedetailleerde informatie over de mondelinge schoolexamens volgt via de school.
   
 • Om ongerustheid weg te nemen volgt er later nog informatie over de herkansingsmogelijkheden en een aanpassing in de slaag-zakregeling. Deze informatie ontvangen wij binnenkort van het ministerie van OCW.
   
 • Verdere informatie volgt via de schoolleiding van de school.

 

 

 

Ga terug