Schoolvakanties en het aanvragen van extra verlof

Schoolvakanties en het aanvragen van extra verlof De vakantiedata worden bepaald op landelijk en regionaal niveau. Scala Rietvelden moet zich hierbij houden aan de richtlijnen die gelden voor de Rotterdamse scholen voor voortgezet onderwijs

Vakantie

Wij publiceren altijd tijdig de vakantiedata op onze website. Ook in de jaaragenda van de school zijn deze vakanties en andere activiteiten van de school opgenomen. 

- Vakantiedata 2021-2022


Leerplicht en verlof

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van ‘gewichtige omstandigheden’.
- Richtlijnen wel/niet verlenen extra verlof

Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen 8 weken van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding. Voor deze verzoeken is bij de schooladministratie een officieel aanvraagformulier verkrijgbaar. U kunt de formulieren ook downloaden:

 
De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente!

 

 

Ga terug