Aanmelding en toelating


Let op! Zorg ervoor dat je je uiterlijk 1 april 2021 bij ons hebt aangemeld, anders kunnen wij niet garanderen dat je kan worden geplaatst.

(Indien uw kind een ondersteuningsvraag heeft in het kader van passend onderwijs dient de aanmelding vóór 1 februari 2021 bij ons binnen te zijn).

Scala biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium aan. We plaatsen je in een brugklas met het niveau dat het beste bij je past en waar de kans het grootst is dat je zonder vertraging en zonder dat je op je tenen hoeft te lopen een diploma kan halen. Bij voorkeur is dat een brugklas van één niveau. Het uitgangspunt daarbij is het advies van jouw basisschool. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om je te plaatsen in een dubbelniveauklas (mavo/havo). In deze klas wordt op het hoogste niveau lesgegeven en je krijgt op beide niveaus cijfers.

Op Scala word je toegelaten als je van de basisschool een van de volgende adviezen hebt meegekregen: mavo, mavo/havo en havo (Scala Rietvelden) of havo/vwo, atheneum of gymnasium (Scala Molenwatering). Je mag dus geen beroepsgerichte leerweg in je advies hebben. 

Sommige basisscholen regelen de aanmelding voor het voortgezet onderwijs. Op andere basisscholen moeten de ouders dit zelf doen. Vraag dus goed na hoe dit op jouw school geregeld is.

Zorg ervoor dat je je uiterlijk 1 april a.s. bij ons hebt aangemeld. Na downloaden kan het aanmeldingsformulier ingevuld opgestuurd worden. Nog voor de meivakantie krijg je definitief bericht van ons. 

- Aanmeldformulier Scala 2021-2022