Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo)


De mavo-opleiding duurt vier jaar. Na het tweede leerjaar kiest een leerling een vakkenpakket dat past binnen een bepaalde sector. Aan het eind van het derde leerjaar volgt de definitieve keuze voor één sector. Je kunt kiezen uit de sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw.

Leerlingen die een mavodiploma behaald hebben, kunnen doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of naar 4 havo.

Terug naar Opleidingssoorten