Jaaroverzicht 2018 - 2019

2 apr
CPE bte 4 mavo

2 apr
Themaouderavond 'Verleidingen in de puberteit'

locatie Molenwatering, aanvang 19.30 uur

2 apr
Examenexcursie 5h tekenen (Gemeentemuseum Den Haag)

3 apr
CPE bte 4 mavo

4 apr
Opgeven herkansingen TW3 examenklassen vóór 16.00 uur

16:00

4 apr
Toetsvrije periode onderbouw

5 apr
Toetsvrije periode onderbouw

7 apr
Scala Marathon Rotterdam

8 apr
Toetsvrije periode onderbouw

8 apr
Tweede tijdvak TW3 (examenklassen)

15:45

9 apr
Tweede tijdvak TW3 (examenklassen)

15:45

9 apr
Toetsvrije periode onderbouw

9 apr
Eindconcert examenleerlingen muziek in Theater De Stoep

Inloop 19.00 uur; aanvang 19.30 uur

9 apr
Overleg Deelraad/directie Scala

10 apr
Tweede tijdvak TW3 (examenklassen)

15:45

10 apr
Toetsweek 3 (alleen 4h en 4/5v)

10 apr
Toetsvrije periode onderbouw

11 apr
Toetsweek 3

11 apr
Examentrainingen 4m/5h

11 apr
Extra examentraining nask1 4m en ec 5h

11 apr
Examentraining 4m en 5h

11 apr
Extra examentraining nask1 (4m) en ec (5h)

12 apr
Toetsweek 3

12 apr
Examentraining 4m en 5h

12 apr
Extra examentraining nask1 (4m) en ec (5h)

15 apr
Toetsweek 3

15 apr
Exameninstructie 4m

08.30 uur

15 apr
Exameninstructie 5h

09.15 uur

15 apr
Examentrainingen 4m en 5h

16 apr
Examencabaret 4m en 5h

16 apr
Toetsweek 3

16 apr
Examentrainingen 4m en 5h

17 apr
Toetsweek 3

17 apr
Examentrainingen 4m en 5h

18 apr
Paasvieringen

18 apr
Inleveren definitieve profielkeuze 3 havo

19 apr
Goede Vrijdag

22 apr
Tweede Paasdag

23 apr
Meivakantie

23 apr
Examentraining Lyceo

24 apr
Examentraining Lyceo