Begeleiding en ondersteuning
 

 

Veilige omgeving

Wij willen dat de leerlingen de kans krijgen hun talenten zo goed mogelijk in te zetten. Daarom willen we aansprekende lessen geven in een sfeervol klassenverband waar de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen. Iedere klas heeft een eigen mentor. Die is het eerste aanspreekpunt van een leerling en ziet extra toe op de ontwikkeling en het welzijn van de leerling. Bij de mentor kunnen de leerlingen terecht met vragen over school of andere zaken en hij/zij is de contactpersoon tussen school en thuis.

Soms is het nodig dat leerlingen naast de lessen extra ondersteuning krijgen. Meestal tijdelijk, ook wel eens wat langer. In ieder geval in overleg met de leerling en de ouders.

Over die extra leerlingbegeleiding valt veel te zeggen. Voor de één kan dit bijvoorbeeld wat extra hulp bij het plannen van het schoolwerk inhouden, terwijl de ander even een steuntje in de rug nodig heeft bij de aanpak van onderdelen van de leerstof die hij/zij moeilijk onder de knie krijgt. Het kan voorkomen dat een leerling steun nodig omdat ie niet goed in zijn vel zit, gepest wordt of zich zorgen maakt over pijnlijke gebeurtenissen in de privésfeer. Ook zijn er leerlingen die vanwege een leer-/gedragsbeperking extra aan de arm genomen moeten worden. Naast vakleerkrachten en mentoren heeft school een keur van extra opgeleide docenten en gespecialiseerde leerlingondersteuners op allerlei vlak ter beschikking om de leerling die dat nodig heeft, extra te begeleiden op alle onderdelen van het schoolleven.

Wilt u er meer van weten? Lees dan ons begeleidings- en ondersteuningsrapport of klik op de button van de speciale leerlingondersteuners hieronder.REMEDIAL TEACHING
Faalangst & examenvrees
Leerplicht

Schoolmaatschappelijk werkJONGERENCOACH Jeugdgezondheidszorg Vertrouwensdocent Pestprotocol