Schoolmaatschappelijk Werk

Mevrouw A. Bolt

De schoolmaatschappelijk werker geeft informatie, advies en consultatie aan jongeren en ouders/opvoeders betreffende opvoeding en volwassenwording. Door vroegtijdige signalering van de hulpbehoefte en laagdrempelige hulpverlening hopen we zwaardere problematiek te voorkomen. Als lid van het zorgteam houdt de schoolmaatschappelijk werker maximaal vijf gesprekken met de desbetreffende leerling en verwijst door naar andere gespecialiseerde hulpverleningsvormen, zoals het CJG , GGZ en Bureau Jeugdzorg. Via de zorgcoördinator of de teamleider is het mogelijk een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werkster.

Ouders/verzorgers van onze leerlingen kunnen in het ouderportaal een uitgebreidere tekst over het schoolmaatschappelijk werk lezen.