Pestgedrag voorkomen
 

Pestgedrag voorkomen

Als kind gepest worden op school, is iets wat je niet wilt. Als ouders hoop je dan ook dat je kind hier nooit mee te maken zal krijgen en als Scala Rietvelden willen we hier ook graag zo ver mogelijk bij vandaan blijven. Als school hebben we daarom als onderdeel van het sociaal veiligheidsbeleid een aantal maatregelen genomen om pesten onder de aandacht te brengen en uiteraard te voorkomen dat er gepest wordt binnen school. Een voorbeeld hiervan is het antipestprogramma Prima, dat in leerjaar 1 behandeld wordt. Deze methode is effectief, preventief en oplossingsgericht, Wat kunt u doen als u signalen ontvangt dat uw kind gepest wordt of betrokken is bij pesten?

  1. Informeren van de mentor en erover in gesprek gaan.
  2. De mentor zal hiermee aan de slag gaan binnen de klas.
  3. Stopt het pestgedrag niet, dan kunt u als ouders nogmaals aan de bel trekken bij de mentor, maar u kunt ook contact opnemen met de antipestcoƶrdinator van Scala Rietvelden.
  4. De antipestcoƶrdinator zal in gesprek gaan met u als ouders, uw kind en de mentor.
  5. De oplossingsgerichte benadering (Young, 2016) wordt toegepast om het pesten te laten stoppen.
  6. Helpt deze benadering niet, dan kunnen we als school advies vragen bij het ondersteuningsadviesteam (OAT).


Wilt u een melding over pesten maken? Dan kunt u contact opnemen met Serena Lagendaal (s.lagendaal@penta.nl). Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag, telefoon 0181-616722. Daarnaast kijk ik regelmatig in mijn mail.

Vertrouwenspersoon

Naast het feit dat u pesten kunt melden bij de vertrouwenspersoon, kunt u ook voor andere zaken bij haar terecht, bijv. als uw zoon/dochter de omgang met medewerkers als problematisch ervaart. We gaan hier dan samen mee aan de slag. Ook mogelijke verontrustende signalen ten aanzien van (een gebrek aan) sociale veiligheid op school mogen gemeld worden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft geen geheimhoudingsplicht. Als het in het belang van de leerling is, moet zij, uiteraard in overleg en in bijzondere omstandigheden, de nodige stappen ondernemen. De vertrouwenspersoon binnen de Scala Rietvelden is Serena Lagendaal (s.lagendaal@penta.nl).