Door-/instroom

Het is wettelijk toegestaan om van 4 mavo door te stromen naar 4 havo, indien de leerling het mavodiploma heeft behaald.

Om de kans op een succesvolle havo-opleiding te vergroten, zijn de volgende aanvullende criteria van toepassing:

* er moet een positief advies zijn van de docenten;
* de gevolgde sector moet aansluiten bij het te kiezen havoprofiel;
* centraal examen moet bij voorkeur zijn afgelegd in wiskunde en een tweede moderne vreemde taal;
* de cijfers van het centraal examen zijn gemiddeld 6,8 of hoger.

Van 5 havo (na diplomering) is het wettelijk toegestaan door te stromen naar 5 atheneum op Scala Molenwatering. Als een havoleerling in aanmerking wil komen voor doorstroming naar 5 atheneum, zijn de volgende aanvullende criteria van toepassing:

* er moet een gunstig advies zijn van de docenten;
* het havoprofiel moet aansluiten bij het te kiezen profiel in 5 atheneum;
* het gemiddelde (school)examencijfer is een 6,5 of hoger;
* de leerling heeft in 5 havo twee moderne vreemde talen gevolgd.