Schoolregels - kort overzicht


Algemeen

Wij vinden het van het groot belang dat er een veilig schoolklimaat heerst voor alle leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat er tijdens het onderwijs en de overige activiteiten binnen en buiten het schoolgebouw geen plaats is op onze school voor discriminerende of intimiderende uitlatingen en gedragingen, voor bedreigingen, voor wapens, drugs of alcoholische dranken. Diefstal en vernielingen staan we vanzelfsprekend niet toe. We maken hierbij geen onderscheid tussen eigendommen van de school en van anderen.

 • Je respecteert de ander en zijn eigendommen.
 • Je bent niemand tot last.
 • Je volgt de aanwijzingen van medewerkers op.
 • Het in bezit hebben van alcoholische dranken, drugs of wapens of het gebruik ervan is verboden.

School

 • Op Rietvelden ben je in pauzes ben je niet op de gangen, maar in de Agora, in de hal of op het schoolplein. Uitzondering is de derde (laatste) pauze. Omdat deze pauze erg kort is, mag je op de gangen pauzeren.
 • Eten en drinken doe je in de Agora, in de hal of op het schoolplein.
 • Gedurende de les haal je geen spullen meer uit je kluisje.
 • Je draagt geen hoofddeksel in de school.
 • In en om de school wordt niet gerookt.
 • Je maakt geen geluids- en beeldopnames van personeel en medeleerlingen.
 • Afval gooi je in de afvalbakken.
 • Je fietst/scootert niet over het schoolplein.
 • Zet je fiets/scooter op slot en zorg ervoor dat deze op de juiste plek staat opgesteld.
 • Je bent beschikbaar voor school van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.55 uur.


     Aanvullende afspraken i.v.m. Corona:

 • Je houdt 1,5 meter afstand tot de medewerkers van school;
 • Je draagt een mondkapje zodra je je verplaatst in de school;
 • Je blijft thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwd-heid, plotseling verlies van reuk/smaak of bij verhoging/koorts en laat je testen;
 • Als je volledig gevaccineerd bent en je hebt contact hebt gehad met iemand die positief is getest op COVID-19, hoef je niet in quarantaine;
 • Indien je niet volledig gevaccineerd bent, gaan we ervan uit dat je twee keer per week een zelftest afneemt.


In de les

Wél bij je:Niet bij je:
- Boek en schrift/laptop met gemaakt huiswerk
- Etui en agenda
- Leesboek
- Pet en jas: deze liggen in je kluis
- Telefoon
- Eten, drinken en kauwgom

 

Bijzondere situaties

 • Als je te laat komt, dan haal je een telaatbriefje bij de conci√ęrge. Dit briefje is een toegangsbewijs voor de les. Kom je te laat, dan betekent dit dat je je de volgende dag om 08:00 uur moet melden bij de conci√ęrge. Kom je te laat bij een flexuur, dan word je niet toegelaten. Dit betekent dat je het flexuur op een ander moment moet volgen.
 • Als je uit de les verwijderd ¬†wordt, meld je je bij een van de kamers van de leerlingco√∂rdinatoren. Je krijgt een blauw formulier dat je moet invullen. Aan het eind van de les zoek je met het ingevulde formulier de docent op bij wie je verwijderd was en maak je afspraken over het vervolg.
 • Als je een tussentijdse toets gemist hebt, maak je zelf een afspraak met je docent om de toets in te halen op een dinsdagmiddag. Een gemiste toetsweektoets haal je in op de daartoe bestemde momenten. Je kunt alleen toetsen inhalen als je afwezigheid bij school bekend was en was goedgekeurd.
 • Als je ziek bent of als je een afspraak hebt bij de orthodontist of de tandarts, dan moeten je ouders je v√≥√≥r 08.30 uur telefonisch afwezig melden. (Probeer dit soort bezoeken trouwens zoveel mogelijk buiten lestijd te plannen.) Als je tijdens een schooldag ziek wordt, meld je je af bij de conci√ęrge.
 • Voor verlof voor schoolgerelateerde activiteiten is altijd toestemming nodig. Voor bijzonder verlof moeten je ouders een offici√ęle aanvraag indienen. Het daartoe bestemde formulier kun je afhalen bij de conci√ęrge of downloaden van de website van school en inleveren bij de leerlingco√∂rdinator.
 • Op Molenwatering staat je mobiele telefoon¬†tijdens de lessen uit en zit in je tas.
 • Op Rietvelden staat je mobiele telefoon uit en zit in je tas. Ook tijdens de flexuren op Rietvelden is het niet toegestaan om op je mobiel te zitten, ook niet om muziek te luisteren! Gebruik je hem toch in de klas, dan wordt je telefoon ingenomen door de docent en kan je hem tussen 16.15 en 16.30 uur ophalen bij de verzuimco√∂rdinatoren. Hun kamer bevindt zich naast lokaal 0.06. Gebeurt dit een tweede keer, dan lever je je mobiel de volgende ochtend om 08.30 uur weer in bij de verzuimco√∂rdinatoren. Bij een derde keer lever je je mobiel de volgende 2 dagen om 08.30 uur in bij de verzuimco√∂rdinatoren
 • Dit geldt ook op Rietvelden voor het vergeten van je kluissleutel. Een keertje kan gebeuren, maar overkomt je dit vaker, dan zul je langer op school moeten blijven om corvee te doen. Voor het openen van je kluis meld je je bij de conci√ęrge.