Schoolregels
 

Schoolregels - kort overzicht


Algemeen

Wij vinden het van het groot belang dat er een veilig schoolklimaat heerst voor alle leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat er tijdens het onderwijs en de overige activiteiten binnen en buiten het schoolgebouw geen plaats is op onze school voor discriminerende of intimiderende uitlatingen en gedragingen, voor bedreigingen, voor wapens, drugs of alcoholische dranken. Diefstal en vernielingen staan we vanzelfsprekend niet toe. We maken hierbij geen onderscheid tussen eigendommen van de school en van anderen.

 • Je respecteert de ander en zijn eigendommen.
 • Je bent niemand tot last.
 • Je volgt de aanwijzingen van medewerkers op.
 • Roken en vapen is niet toegestaan op het schoolterrein (zowel binnen als¬†buiten). Het in bezit hebben van alcoholische dranken, drugs of wapens of het gebruik ervan is verboden.

School

 • Op Rietvelden ben je in de pauzes niet in de gangen, maar in de Agora, in de hal of op het schoolplein. Uitzondering is de derde (laatste) pauze. Omdat deze pauze erg kort is, mag je in de gangen pauzeren.
 • Eten en drinken doe je in de Agora, in de hal of op het schoolplein.
 • Gedurende de les haal je geen spullen meer uit je kluisje.
 • Je draagt geen hoofddeksel in de school¬†(uitzonderingen uitsluitend in overleg).
 • In en om de school wordt niet gerookt of gevaped.
 • Je maakt geen geluids- en beeldopnames van personeel en medeleerlingen.
 • Afval gooi je in de afvalbakken.
 • Je fietst/scootert niet over het schoolplein.
 • Zet je fiets/scooter op slot en zorg ervoor dat deze op de juiste plek staat opgesteld.
 • Je bent beschikbaar voor school van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.55 uur.

In de les

Wél bij je:Niet bij je:
- Boek en schrift/laptop met gemaakt huiswerk
- Etui en agenda
- Leesboek
- Pet en jas: deze liggen in je kluis
- Telefoon: deze zit in je tas/rugzak
- Eten, drinken en kauwgom

Bijzondere situaties

 • Als je¬†te laat¬†komt, dan haal je een telaatbriefje bij de conci√ęrge. Dit briefje is een toegangsbewijs voor de les. Kom je te laat, dan betekent dit dat je je de volgende dag om 08:00 uur moet melden bij de conci√ęrge. Kom je te laat bij een flexuur, dan word je niet toegelaten. Dit betekent dat je het flexuur op een ander moment moet volgen.
 • Als je uit de les verwijderd ¬†wordt, meld je je bij de congi√ęge. Je krijgt een blauw formulier dat je moet invullen in lokaal 0.13. Aan het eind van de les zoek je met het ingevulde formulier de docent op bij wie je verwijderd was en maak je afspraken over het vervolg.
 • Als je een tussentijdse toets gemist hebt, maak je zelf een afspraak met je docent om de toets in te halen op een dinsdagmiddag. Een gemiste toetsweektoets haal je in op de daartoe bestemde momenten. Je kunt alleen toetsen inhalen als je afwezigheid bij school bekend was en was goedgekeurd.
 • Als je ziek bent of als je een afspraak hebt bij de orthodontist of de tandarts, dan moeten je ouders je v√≥√≥r 08.30 uur digitaal via Somtoday afwezig melden. (Probeer dit soort bezoeken trouwens zo veel mogelijk buiten lestijd te plannen.) Als je tijdens een schooldag ziek wordt, meld je je af bij de conci√ęrge.
 • Voor verlof voor schoolgerelateerde activiteiten is altijd toestemming nodig. Voor bijzonder verlof moeten je ouders een offici√ęle aanvraag indienen. Het daartoe bestemde formulier kun je afhalen bij de conci√ęrge of downloaden van de website van school en inleveren bij de leerlingco√∂rdinator.
 • Je mobiele telefoon staat uit en zit in je tas. Ook tijdens de flexuren is het niet toegestaan om op je mobiel te zitten, ook niet om muziek te luisteren! Gebruik je hem toch in de klas, dan wordt je telefoon ingenomen door de docent en kan je hem tussen 16.15 en 16.30 uur ophalen bij de verzuimco√∂rdinatoren in de Frontoffice (oude¬†kamer roostermakers). Gebeurt dit een tweede keer, dan lever je je mobiel de volgende ochtend om 08.30 uur weer in bij de verzuimco√∂rdinatoren. Bij een derde keer lever je je mobiel de volgende twee dagen om 08.30 uur in bij de verzuimco√∂rdinatoren.
 • Ben je je kluissleutel¬†vergeten: voor het openen van je kluisje meld je je bij de conci√ęrge. Per keer kost dit ‚ā¨ 0,50.