Kwaliteit
 

Ā 

Kwaliteit

Ook in het onderwijs bekommeren wij ons om de kwaliteit van onze dienstverleningĀ en om de kwaliteit van ons onderwijs. Voor ons is kwaliteit van het onderwijs iets waarover betrokkenen in een school (bestuur, schoolleiding, personeel, leerlingen en ouders) steeds met elkaar in gesprek blijven en waarover zij het in dialoog eens worden. De kwaliteit van vandaag is niet die van gisteren en die van morgen zal weer anders zijn, net zoals de kwaliteit van de ene school verschilt van die van de andere school. Als we al naar een definitie of omschrijving van kwaliteit toe zouden willen, zou het er een moeten zijn die recht doet aan het hier beschreven open kader.

Kwaliteitszorg is voor ons het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs (c.q. de school) te onderzoeken, te borgen of te verbeteren, en openbaar te maken. Kwaliteitszorg kent dus meerdere
functies, die vaak gelijktijdig in het geding kunnen zijn.

De belangrijkste functies zijn:

  • verantwoording afleggen;
  • communicatie over de kwaliteit met alle bij de school betrokken personen en groepen;
  • schoolverbetering;
  • het tijdig signaleren van zwakke plekken.