Absentie-, ziek of herstelmeldingen

In Somtoday (zowel in de app als in de webversie) kunt u uw kind digitaal afmelden. Het is niet meer mogelijk om het antwoordapparaat in te spreken.

Het afmelden doet u via het tabblad Afwezigheid. Er zijn twee opties: ziek of medisch. Indien u uw kind wilt ziekmelden, kiest u voor ‚ÄėZiek‚Äô. Voor bijvoorbeeld een bezoek aan huisarts of tandarts, maar ook bij bijvoorbeeld¬†proefstuderen, kiest u ‚ÄėMedisch‚Äô. Hier kunt u de datum en de tijd invullen. In het tekstveld kunt u de reden van afwezigheid aangeven.

  • Wij verzoeken u de absentie¬†zoveel mogelijk digitaal, v√≥√≥r 09.15 uur¬†via Somtoday te melden. U krijgt na de melding een automatische bevestiging via het e-mailadres dat bij ons bekend is. Ontvangt u geen e-mail, dan is de absentiemelding niet gelukt.

Wilt u uw kind toch liever per telefoon afmelden, dan kunt u tussen 08:00 en 08:30 uur bellen met 0181-600015. U krijgt dan direct contact met de verzuimcoördinator. De administratie is voor overige zaken te bereiken via het welbekende nummer 0181-616722.

Ziekmelden in toetsweek:

Houdt u de volgende gegevens bij de hand:
- Klas van uw zoon/dochter,
- Welke toets(en) uw zoon/dochter mist,
- Van welke docent uw zoon/dochter les heeft in het betreffende vak.

Met het oog op een goed verloop van de inhaalrondes verzoeken wij u tijdens de toetsweek elke dag door te geven of uw zoon/dochter wel/niet aanwezig kan zijn bij de toetsen tot hij/zij beter is gemeld is.

Het afmelden tijdens de toetsweek dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Wilt u er op letten dat afspraken bij de huisarts, tandarts, orthodontist etc. buiten de toetsweek  gemaakt worden?

Secretariaat Scala Rietvelden