Wegwijzer
 

 

Wegwijzer in de school

Elke leerling krijgt een docent als mentor. Ouders en verzorgers dienen zich in eerste instantie altijd tot deze mentor te wenden wanneer zij iets willen vragen of meedelen.

Begeleiding en vorderingen alle leerjaren

mentor

  

Algemene zaken leerjaren

afdelingsleiders

Klas 1 mavo, klas 1/3 havo/mavo en klas 2/3 havo   A.J. van Dijk MEd
Klas 2 t/m 4 mavomevrouw T. Kuller
Klas 4 en 5 havoB. van Houte
  

Directie

 

Algemene zaken en onderwijs (directeur)   C.J. van Dijk
Bedrijfsvoeringmw. drs. G.M. Reijnhout
  

Sector- en profielkeuze, beroepskeuze,
vervolgopleiding en studiefinanciering

decanen

Decanaat mavoK.M. Verplanke
Decanaat havomevrouw M. Vermeij 
  
Boekenfondsmevrouw C.H.F. Ketelaar
Remedial teachingmevrouw A. Walraad
Vertrouwenspersoonmevrouw S. Lagendaal
Webredactie en informatievoorzieningmevrouw V. de SnooE-mailadressen van docenten kunt u vinden in het ouderportaal!