GSA
 


GSA Scala Rietvelden

GSA staat voor Gender (and) Sexuality Alliance. Het is een platform voor leerlingen die zich willen uiten over genderzaken en bijeenkomsten organiseren om dit te bespreken.

Deze GSA RV wil een veilige sfeer bewerkstelligen voor iedereen. Homo of hetero, lesbienne, pan, bi, transgender, cisgender, fluïde, queer, gay, aromantisch, aseksueel, intersekueel of nog in dubio. Iedereen mag zijn wie hij/zij is en dit platform wil buitensluiten voorkomen, pesten tegegaan, veiligheid creëren voor iedereen en vooral openlijk hierover spreken.

Als school willen we hiervoor graag de ruimte bieden voor deze leerlingen en het is belangrijk dat alle zaken besproken kunnen worden waar leerlingen mee zitten of over nadenken. De GSA wordt aangestuurd door de afdelingsleider van havo bovenbouw, de heer B. van Houte.
De leerlingen krijgen de gelegenheid om samen en met ons hierover in gesprek te gaan.
Indien nodig worden gesprekken gevoerd met ouders over genderidentiteit.