Opleidingsniveaus
 

Niveaus en opbouw leerjaren

Brugperiode
Op Scala Rietvelden kunnen leerlingen een opleiding volgen op havo- en mavo niveau. De leerlingen die een vwo-opleiding willen volgen, starten in klas 1 op Scala Molenwatering.

De nieuwe onderbouw
De nieuwe onderbouw staat voor het onderwijs in de leerjaren 1 en 2 van de school. De nieuwe onderbouw bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs in de bovenbouw. De nieuwe onderbouw verzorgt onderwijs waarbij de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op de leerjaren 3 en hoger. De nieuwe onderbouw richt zich met name op de motivatie van de kinderen, samenhang tussen de verschillende vakken en een goede zorg door middel van een prettig pedagogisch klimaat.

De bovenbouw
De bovenbouw voor de mavo begint in klas 3. De leerlingen hebben dan een profiel gekozen waarmee ze al een zekere richting hebben voor hun vervolgopleiding. De leerlingen komen geleidelijk in aanraking met onderdelen en vaardigheden die ze nodig hebben voor het afronden van hun examendossier. In 4 mavo ligt het zwaartepunt van dit examendossier. De meeste toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen tellen mee voor het eindexamen.
Voor de havoleerlingen begint in klas 4 de Tweede Fase en wordt het derde leerjaar gebruikt als een overgangsjaar tussen onderbouw en Tweede Fase. In de Tweede Fase kiezen de leerlingen een aantal vakken die horen bij een profiel. Net als bij de profielkeuze in de mavo, richt een profiel zich op een bepaalde beroepsgroep na de middelbare school.