Wijziging gegevens
 

Wijziging gegevens

Uit ervaring is gebleken dat er regelmatig veranderingen optreden in de gegevens zoals die bij inschrijving zijn geregistreerd. Om zorgvuldig met deze gegevens om te kunnen gaan en in het belang van uw kind, vinden wij het wenselijk dit controlemoment in te bouwen.

Vriendelijk verzoeken wij u dan ook uw medewerking te verlenen en de gevraagde gegevens, indien gewijzigd, in te vullen. U kunt dit doen via het digitaleĀ formulier dat u kunt vinden op het ouderportaal.Ā 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.