Schoolgids

De schoolgids is een belangrijke informatiebron waarin veel informatie te vinden is over het onderwijs en de regelingen op de vestigingen van Scholengroep Penta.

De gids dient als vraagbaak voor leerlingen, ouders en de medewerkers en is het document waarin de school beschrijft wat de ouders en leerlingen van ons mogen verwachten. Ook staat beschreven wat de school van de ouders en leerlingen verwacht om de doelstelling van de school te kunnen realiseren, namelijk goed onderwijs in een klimaat van geborgenheid. U vindt de schoolgids onderaan op de homepage van onze school.

De schoolgids wordt jaarlijks uitgebracht.

Schoolgids Scholengroep Penta 2023-2024

​SCHOOLGIDS SCALA RIETVELDEN 2023-2024