Afd. Jeugdgezondheidszorg van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Jeugdverpleegkundige: mevrouw M. van Tilborg

De jeugdverpleegkundige begeleidt de leerling met name op sociaal-medisch gebied. De dossiers van alle basisscholen zijn bij het CJG en worden uitgaand van de verkregen toestemming van de ouders/verzorgers, indien nodig, bij het beraad betrokken. Via de zorgcoördinator of de teamleider is het mogelijk een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige van het CJG.

Ouders/verzorgers van onze leerlingen kunnen in het ouderportaal een uitgebreidere tekst over het Centrum voor Jeugd en Gezin vinden onder de button Leerlingbegeleiding.