Vertrouwensdocenten inzake de klachtenregeling

Mw. S. Lagendaal

Wij willen een school zijn waar ieder zich veilig voelt en ieder tot zijn of haar recht kan komen. Maar hoezeer ieder ook z’n best doet ... ‘waar gehakt wordt, vallen spaanders’. Onvrede over beslissingen en gedragingen van mensen zijn altijd mogelijk. Meestal is een gesprek met de directbetrokkene of een mentor of teamleider voldoende om de misverstanden op te lossen. Maar een enkele keer lukt dat niet. Dan kun je naar een van de twee vertrouwenspersonen gaan met je klacht. Zij staan de klager bij in het zoeken naar een oplossing. Zij luisteren naar de klacht en zorgen ervoor dat een beslissing, voorval of situatie waarover geklaagd wordt, door de schoolleiding opnieuw beoordeeld wordt. Of zij organiseren een gesprek tussen de klager en degene waarover geklaagd wordt, om de gerezen problemen op te lossen. Als dat niet tot resultaat leidt, of wanneer heroverweging of bemiddeling om privacy redenen niet wenselijk is, dan helpt de vertrouwenspersoon bij het indienen van een klacht bij een landelijke klachtencommissie. Deze beoordeelt de klacht en adviseert bij te nemen maatregelen. Altijd kan de leerling erop rekenen dat de vertrouwenspersoon aan de kant van de klager staat en dat hij of zij de leerling met raad en daad bijstaat en zorgvuldig omgaat met de klacht en de klager.