Lestijden flexrooster 2018-2019

Flexuur 108.30 - 09.10 uurSWT of VSWT
1e lesuur09.15 - 10.35 uuralle klassen
Pauze10.35 - 10.55 uur
2e lesuur10.55 - 12.15 uuralle klassen
Pauze12.15 - 12.45 uur
3e lesuur12.45 - 14.05 uuralle klassen
Pauze14.05 - 14.15 uur
Flexuur 2*14.15 - 14.55 uurSWT/VSWT of in bovenbouw 4e lesuur
Flexuur 314.55 - 15.35 uurSWT/VSWT of in bovenbouw 4e lesuur


* Voor klas 1 en 2 staat op Flexuur 2 een HWK

Betekenis afkortingen:
HWK = huiswerkklas
SWT = studiewerktijd
VSWT = vakstudiewerktijd