Wegwijzer in de school

Elke leerling krijgt een docent als mentor. Ouders en verzorgers dienen zich in eerste instantie altijd tot deze mentor te wenden wanneer zij iets willen vragen of meedelen.

Begeleiding en vorderingen alle leerjaren

mentor

Algemene zaken leerjaren

teamleiders

Leerjaar 1drs. N.W. Vedder
Klas 2, 3 en 4 mavomevrouw T. Kuller
Klas 2 en 3 havoA.J. van Dijk MEd
Klas 4 en 5 havoB. van Houte

Directie

directie

Algemene en personele zaken + verlofaanvragen leerlingenmevrouw drs. G.M. Reijnhout
Onderwijskundige zakenC.J. van Dijk
Bedrijfsvoering en roosterzakenW.J. Grootveld

Sector- en profielkeuze, beroepskeuze,
vervolgopleiding en studiefinanciering

decanen

Decanaat mavoC.J. Wagener
Decanaat havodrs. E.Th. Mos
Boekenfondsmevrouw A. Louer
Remedial teachingmevrouw A. Walraad
Vertrouwenspersonendrs. H.G. Schep en
mevrouw S. Lagendaal
Webredactie en informatievoorzieningmevrouw J.W.M. ZandbergenE-mailadressen van docenten kunt u vinden in het ouderportaal!