Wegwijzer in de school

Elke leerling krijgt een docent als mentor. Ouders en verzorgers dienen zich in eerste instantie altijd tot deze mentor te wenden wanneer zij iets willen vragen of meedelen.

Begeleiding en vorderingen alle leerjaren

mentor

Algemene zaken leerjaren

afdelingsleiders

Mavomevrouw T. Kuller
Klas 1 t/m 3 havoA.J. van Dijk MEd
Klas 4 en 5 havoB. van Houte

Directie

Algemene en personele zaken (rector)mevrouw drs. G.M. Reijnhout
Onderwijskundige zakenC.J. van Dijk

Sector- en profielkeuze, beroepskeuze,
vervolgopleiding en studiefinanciering

decanen

Decanaat mavoC.C.G. Duijzer
Decanaat havodrs. E.Th. Mos
Boekenfondsmevrouw A. Louer
Remedial teachingmevrouw A. Walraad
Vertrouwenspersoonmevrouw S. Lagendaal
Webredactie en informatievoorzieningmevrouw J.W.M. ZandbergenE-mailadressen van docenten kunt u vinden in het ouderportaal!