Decanaat havo

Decaan: mevrouw M. Vermeij . De spreekuurtijden worden vermeld op de deur van de decanenkamer.

Ook dit jaar vinden voor havo weer de nodige activiteiten plaats.

In de tweede klassen wordt een begin gemaakt met oriëntatie op de studie en beroep. Dat doen we met behulp van het boek Keuzedossier. De leerlingen gaan niet alleen bekijken welke beroepen er zoal bestaan, maar leren ook de vraag te stellen wie ze zelf zijn en wat hun sterke kanten en vaardigheden zijn. We willen in februari starten met Keuzedossier. Een en ander gebeurt onder leiding van de mentor.

De leerlingen uit leerjaar 3 starten eind september met Qompas Profielkeuze om zich te oriënteren op de verschillende profielen en vakken. Vóór december moeten de leerlingen het elektronisch dossier hebben geprint en ondertekend door de ouders hebben ingeleverd bij de mentor. In december krijgen u en uw zoon of dochter een uitgebreide voorlichting omtrent de profielkeuze en de wijze waarop een en ander bij ons op school is ingevuld. We rekenen op uw komst!

In de loop van oktober beginnen we met 4 havo met de oriëntatie op de vervolgopleiding. Centraal staat daarbij de vraag wat uw zoon of dochter gaat doen na het behalen van het diploma. Het middel dat we daartoe op school onder andere inzetten is Qompas Studiekeuze. Voor 1 juni moet uw zoon of dochter in dit kader de nodige opdrachten uitvoeren en ondertekend door u inleveren bij de mentor. Tot slot iets over 5 havo. We hopen en verwachten dat uw zoon of dochter, samen met u, actief op zoek gaat naar de juiste studie of een ander traject. Mocht u daarbij onze hulp willen gebruiken, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Mevrouw M. Vermeij (m.vermeij@penta.nl)

Open dagen:
- Open dagen HRO
- Open dagen Inholland
-
- Open dagen/avonden NHTV Breda
- Open dagen (avonden) Fontys