Agenda

JaarAGENDA 2021-2022

SCALA RIETVELDEN

01 juni 2022

BRA examenfeest

02 juni 2022

Excursie ProDemos 4 havo 'Politiek in een dag'

02 juni 2022

Laatste muziekklas lj. 1 + 2

02 juni 2022

Laatste sportklas lj. 1 + 2

03 juni 2022

Taaldorp lj. 2

06 juni 2022

Tweede Pinksterdag de school is gesloten

07 juni 2022

09 juni 2022

Schoolfotograaf niet-examenleerlingen

09 juni 2022

Toetsvrije periode onderbouw

09 juni 2022

Uitslag CSE1

09 juni 2022

Cijferlijst ophalen geslaagde leerlingen 19.00 uur

10 juni 2022

Excursie Ieper 3 havo

10 juni 2022

Toetsvrije periode onderbouw

13 juni 2022

Toetsvrije periode onderbouw

13 juni 2022

Overleg OR/directie 19.30 uur

13 juni 2022

Start CSE2

14 juni 2022

Toetsvrije periode onderbouw

15 juni 2022

Toetsweek 4

16 juni 2022

Toetsweek 4

16 juni 2022

Anglia-examens 4m/5h

17 juni 2022

Toetsweek 4

20 juni 2022

Toetsweek 4

21 juni 2022

Toetsweek 4

22 juni 2022

Toetsweek 4 (uitloopdag bovenbouw)

23 juni 2022

Festivaldag lj. 1 t/m 3 + 4h

23 juni 2022

BRA slotfeest lj. 1 t/m 3 + klas 4 havo

23 juni 2022

Filmworkshop 'Kleinkunstig' 4 havo

24 juni 2022

Laatste dag CSE2

24 juni 2022

Inleveren boekenfondsboeken 4m/5h

27 juni 2022

Start zomerschool (op uitnodiging)

28 juni 2022

Voorstelling 'Lucy' (Theater aan Z) 4 havo

28 juni 2022

Softbaltoernooi leerjaar 2

Het onderwijs moet een veilge plek zijn om te leren