Jaaroverzicht 2018 - 2019

1 nov
Toetsvrije periode onderbouw

1 nov
Scala studiemarkt ouders/leerlingen 4/5 havo en 4/5/6 vwo

19:00

2 nov
Uiterste datum goedkeuring werkplan PWS 5h + contactmoment PWS-begeleider

2 nov
Toetsvrije periode onderbouw

5 nov
Toetsvrije periode onderbouw

5 nov
Dag van de Franse Taal

6 nov
Toetsvrije periode onderbouw

7 nov
Toetsweek 1

8 nov
Toetsweek 1

9 nov
Toetsweek 1

12 nov
Toetsweek 1

13 nov
Toetsweek 1

13 nov
Voorstelling 155-Motors lj. 2

14.00 uur (De Stoep)

13 nov
Overleg Deelraad/directie Scala

14 nov
Scholenmarkt

15:30

14 nov
Jet-Net Careerday 4h-5v (vanaf 13.00 uur)

13:00

14 nov
Toetsweek 1 (alleen bovenbouw)

15 nov
Afname SSAT lj. 1 (door mentor)

16 nov
Afname SSAT lj. 1 (door mentor)

16 nov
Derde en laatste inlevermoment SWS 4 mavo

19 nov
Deze week: PWS tijdens flexuren 5h

19 nov
Afname SSAT lj. 1 (door mentor)

21 nov
Informatieavond vwo groep 8 en ouders

19:30

22 nov
Informatieavond mavo/havo groep 8 en ouders

19:30

22 nov
Bezoek Inholland 4HA t/m 4HD

ochtend

22 nov
Anglia-examen alle leerjaren

23 nov
Finale FIRST LEGO League Bèta-junior (RDM Campus) (o.v.b.)

26 nov
Deze week: gastlessen basisscholen

26 nov
Presentaties SWS voor ouders

avond

26 nov
Opgeven herkansingen TW1 4m, 5h/v, 6v vóór 16.00 uur

16:00

29 nov
Ouderavond faalangstreductie (o.v.b.)

19:30

29 nov
Tweede tijdvak TW 1 (incl. herkansingen)

15:45

30 nov
Tweede tijdvak TW 1 (incl. herkansingen)

15:45

30 nov
Uitreiken 1e cijferoverzicht (alle leerjaren)