Geschiedenis


In de geschiedenisles gaat het over vroeger. En dat begint al in de tijd waarin je ouders zo jong waren als jij, de oorlog waarin je opa en oma misschien opgroeiden en vervolgens gaat het nog veel verder terug. Het zijn ook de verhalen over de Egyptenaren en hun mummies, het Romeinse rijk, Karel de Grote en de middeleeuwen, de Tachtigjarige Oorlog en Willem van Oranje, de Gouden Eeuw, de Franse Revolutie en Napoleon, de Industriële Revolutie en de Eerste Wereldoorlog, om maar wat te noemen. Het zijn de dingen van vroeger die ons nu nog wat te zeggen hebben en waarvan mensen van nu nog wat van willen weten.

We hebben de geschiedenis opgedeeld in tien tijdvakken zoals de tijd van jagers en verzamelaars, de tijd van Grieken en Romeinen, de tijd van ridders en monniken en als laatste twee de tijd van de wereldoorlogen en de tijd van televisie en computers. Maar misschien wist je dat al. Je zult zo te weten komen waarom de Egyptenaren piramides maakten en waarom het Romeinse leger onoverwinnelijk was. En hoe het leven van een gladiator eruit zag, hoe de ontdekkingsreis van Columbus verliep en wat de Amerikaanse Burgeroorlog was. En veel over de Tweede Wereldoorlog leren.

Je gaat dus kennismaken met andere tijden en met andere mensen. Je zult te weten komen hoe die mensen leefden, wat ze dachten en wat ze deden. Geschiedenis is een reis in de tijd. Een spannende onderneming voor nieuwsgierige mensen!


Wist je dat de Vikingen
ook Voorne-Putten
hebben geplunderd?


Waarom speelt het
Nederlands elftal
in oranje shirts?


Waarom staan er in de
binnenstad van Rotterdam
bijna geen oude gebouwen?


Waarom hebben
wij eigenlijk
een koning?


Wat? Komen tulpen en
klompen niet uit
Nederland?

Geschiedenis,

dat ben jij!