Natuurkunde


Natuurkunde je staat er mee op (wekker) en je gaat er mee naar bed (als je het licht uit doet).

De natuurkunde is een wetenschap die algemene eigenschappen onderzoekt van materie, zoals evenwicht en beweging, straling, warmte, licht, magnetisme, elektriciteit en geluid enz, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. De natuurkunde concentreert zich op de niet levende natuur.

Natuurkundige theorieën kunnen zeer ingewikkeld worden, hoewel er in beginsel gestreefd wordt naar eenvoud. Een uitspraak van Albert Einstein luidt, dat een verklaring 'zo eenvoudig mogelijk' moet zijn, 'maar niet eenvoudiger'.

En we willen jullie niet alleen geluid laten horen maar ook laten zien!