Wiskunde

Men zegt weleens ‘wiskunde moet je snappen’. Hier zijn wij het als vakgroep wiskunde natuurlijk niet mee eens. Wij zeggen liever ‘wiskunde moet je doen’.

Door veel te oefenen kun je een hoop leren te begrijpen. De methode die wij gebruiken (Getal & Ruimte) biedt dan ook veel oefenmateriaal. Ook ontwikkelen we zelf materiaal om extra te kunnen oefenen met rekenen. Hiervoor is extra tijd gereserveerd in de brugklas. In de lessen maken we hier veel gebruik van, door naast klassikale uitleg veel gelegenheid te geven tot het zelfstandig maken van sommen, eventueel in groepjes. Hierbij proberen we leerlingen te stimuleren er samen uit te komen, maar is er uiteraard ruimte voor individuele uitleg.

Maar wat is wiskunde nou eigenlijk?
Wiskunde is meer dan rekenen alleen. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. ruimtefiguren, assenstelsels, formules, grafieken en letterrekenen. In het begin nog in concrete toepassingen uit de praktijk en later steeds abstracter.

Uiteindelijk is wiskunde een basisvak, een hulpvak voor andere vakken. Naast de wiskundige vaardigheden proberen we onze leerlingen een manier van logisch denken aan te leren die ze bij vakken als economie, natuurkunde en scheikunde weer kunnen gebruiken.

Om te laten zien hoe leuk wiskunde is, doen we in de onderbouw elk jaar mee met de Kangoeroewedstrijd en in de bovenbouw met de drie wiskundeolympiades.

Om een uitgebreider beeld te krijgen van ons vak, kijk dan eens verder via de links hieronder:

www.getalenruimte.epn.nl(onze boeken)
www.wisweb.nl
www.wiskundesite.nl
www.wiskundeolympiade.nl(gewone wiskundeolympiade)
www.fi.uu.nl/wisbdag(wiskunde B-olympiade)
www.fi.uu.nl/alympiade(wiskunde A-olympiade)