Scala Rietvelden een Gezonde School

Scala Rietvelden heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Scala Rietvelden heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden. Binnen scholenkoepel CVO zijn wij de eerste school met een certificaat Welbevinden. Dit certificaat is ons toegekend omdat de school zorgt voor een fijne en veilige plek waar aandacht is voor elkaar. Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in:

 • Vakken MediaWijsheid en Beta Challenge 
 • Rots en water trainingen in alle brugklassen en in klassen waar een minder fijne groepssfeer ervaren wordt
 • Thema-ouderavonden
 • Faalangstreductietrainingen
 • Inzet interne Jongerencoach
 • Inzet externe jongerencoach (JOZ) in pauzes
 • Flextralessen, leuke thema's in kader van talentontwikkeling. 
 • Psychologen op school bieden workshops in 3m en 4h over motivatie en welbevinden. 
 • GSA: Platform voor leerlingen die vinden dat iedereen op onze school de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden 
 • Mentor- en huiswerkuren aan het einde van ieder lesdag (klas 1 en 2)
 • Studiecentrum voor huiswerk- en persoonlijke begeleiding
 • Gastlessen in mentorlessen over thema's: sociale media, depressie, seksualiteit 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 Scala Rietvelden een Gezonde School

Naar de homepage

Naar het nieuws overzicht