Leerplicht
 

 

Leerplicht


Ook de leerplichtconsulenten van de betrokken gemeenten zijn lid van het Ondersteuningsadviesteam (OAT). Veel schoolverzuim komt doordat een leerling ergens problemen heeft: thuis of op school. Een leerling met problemen dreigt vaak uit te vallen en daarom is het belangrijk dat de leerplichtconsulent op de hoogte is van de problematiek. Als het nodig is, kan de leerplichtconsulent gepaste hulp regelen. Of samen met de school alternatieve leerwegen afspreken. Door deze manier van werken kan er niet alleen hulp verleend worden aan jongeren die al verzuimen, maar ook aan jongeren van wie de leerlingbegeleiders op school vermoeden, dat ze vanwege hun problemen zullen gaan verzuimen of de school niet zullen afmaken.