Decanaat mavo

Decaan voor de mavo is de heer K. Verplanke

Klas 2 zal dit jaar werken uit de methode Volution. Docenten zullen hun vak promoten en laten weten wat er in klas 3 en 4 moet worden gedaan voor het vak. Ook zal er een bezoek aan het Zadkine College gebracht worden en er zijn open dagen op diverse colleges. In de mentorlessen worden video’s van verschillende afdelingen gedraaid om een beeld te krijgen van de sectoren. Eind februari is er een informatieavond voor de tweede klas waar we over het vakkenpakket en de sectoren zullen spreken. Op deze avond kiezen de leerlingen hun voorlopige vakkenpakket.

Klas 3 heeft al een sector gekozen en zal opnieuw een pakket moeten kiezen door een vak te laten vallen. In januari is er een grote voorlichting waar alle mbo-sectoren zich presenteren en er over verschillende beroepen voorlichting wordt gegeven. Op de mbo-markt kan iedereen informatie krijgen over vervolgopleidingen. De mbo-markt vindt plaats op Campus Hoogvliet. In maart zullen de leerlingen hun voorlopige vakkenpakket moeten kiezen voor 4 mavo.

Klas 4 staat in het teken van de vervolgopleiding. Leerlingen kiezen een vervolgopleiding en gaan zich inschrijven bij een mbo-school, middels een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD). Het is ook mogelijk door te stromen naar 4 havo. Er zijn veel open dagen bij de mbo-instellingen die bezocht kunnen worden. Ook kunnen leerlingen die op weg geholpen moeten worden een afspraak met mij maken om te spreken over de vervolgopleiding. Bedenk wel dat hoe langer je wacht, hoe sneller een opleiding die je misschien erg leuk vindt al vol zit, dus wees er snel bij!

Men kan altijd met mij een afspraak maken om over een vakkenpakket of vervolgopleiding te komen praten. Neem hiervoor gerust telefonisch contact met mij op.

K. Verplanke
k.verplanke@penta.nl​

- Informatiegids mbo-keuzemarkt 2022-2023  

Informatie van studenten voor leerlingen:
- www.mbostad.nl
- www.beroepeninbeeld.nl

Infodagen:
- Open dagen mbo-scholen Rotterdam-Rijnmond 2022-2023
- Hout en Meubilerings College (HMC)
- Zadkine
- Albeda

Meeloopdagen:
Meeloopdagen voor (bijna) alle opleidingen zijn jaarlijks vanaf november. Meer informatie kun je krijgen bij de heer Verplanke.